```html Research

Onderzoeken

Wij zijn altijd bezig met het vernieuwen van het onderwijs. Niet alleen door voort te bouwen op bestaand onderzoek, maar ook door ons eigen onderzoek uit te voeren. Hier beneden staan de onderzoeken waar wij momenteel mee bezig zijn en/of partner scholen voor zoeken.

‍Onderzoeken die wij uitvoeren publiceren wij (in het engels) voor de hele wereld. Wij zijn YouCademy gestart om het onderwijs zo goed mogelijk te maken en niet om rijk te worden. Vandaar dat wij graag onze bevindingen delen met anderen die ook aan onderwijsvernieuwing werken.

Hoe goed zijn leerlingen in het herkennen van de onderwerpen die ze nog niet goed beheren?

De traditionele vorm van personalisatie rust vooral op de vraag "waar heb je moeite mee?" aan leerlingen. Deze aanpak lijkt tegenstrijdig met de welbekende quote "you don't know what you don't know". Wij gebruiken daarom algoritmes om te bepalen waar leerlingen moeite mee hebben. De vraag is dan echter: "Is dit wel nodig?". Kunnen leerlingen zelf, accuraat, herkennen waar ze moeite mee hebben? 

Voor dit onderzoek zijn we opzoek naar een school die open staat om bij te dragen aan onderwijsvernieuwing. De data die gebruikt zal worden voor dit onderzoek is geheel geanonimiseerd en niet naar individuele leerlingen of de specifieke school te herleiden. Verder wordt het onderzoek in volledige samenspraak met de school ontworpen en kan de school altijd afzeggen na het lezen van het onderzoeksvoorstel.

```